Nyheter

Nyhetsmeny

2020-04-18

Viktigt med träning

Kom ihåg att det alltid går att vara utomhus och träna. Gör någonting litet varje dag, under dessa tider då inomhusaktiviter är begränsade så får vi ta till vara på alla möjligheter som vi har utomhus.

Tillbaka
pil upp